نماد اعتماد الکترونیکی

این نماد به منزله مجاز بودن و صحت مطالب مندرج در سایت از سمت ستاد ساماندهی وب سایت های ایران می باشد که نشان اعتبار سایت است که با کلیک بر روی آن اطلاعات صاحب امتیاز مشخص می گردد

 

نماد پایگاه ساماندهی وب سایت های ایران